2048

0
0

اعداد مشابه را به هم بچسبانید تا به 2048 برسید

دوباره از اول

چطور بازی كنیم : از كلید های جهت نمای كیبورد برای حركت دادن كاشی ها استفاده كنید. وقتی دو كاشی با اعداد مشابه كه در یك ردیف قرار دارند به سمتی حركت كنند ، به هم می چسبند. در صورتی كه با زدن كلیدها حركتی انجام نشد ، یك بار روی صفحه كلیك كنید و بعد از كلید ها استفاده كنید. اگر از تلفن همراه یا تبلت استفاده می كنید ، برای انجام بازی فقط كافیست انگشت خود را روی صفحه به جهات بالا ، پایین ، چپ و یا راست بكشید.