پرینتر سه بعدی

اخبار
پرینت بافت زنده
بسیاری از افراد جانباز و معلول در سراسر دنیا از اندام مصنوعی مانند پا... »