معماری

اخبار
معماری بیونیک
تعریف معماری بیونیک: طی حدود 8/3 میلیارد سال از آفرینش زمین ، طبیعت خود ،... »
سیستم پانل های سه بعدی
سیستم پانل هاي سه بعدي المان پيش ساخته اي است، متشكل از يك هسته عايق پلي... »
تکنولوژی سقف های کاذب کشسان
امروزه تعیين حالت وفضای یک محل، دیوارها ،سقف و حتی سقف های کاذب نیز به اندازه... »
هندسه فراکتال و معماری
هر چند گالیله گفته است: «کتاب طبیعت را به زبان ریاضی نوشته اند» و افزوده است... »