معماری داخلی

اخبار
سبک فرانسوی در معماری داخلی
سبک فرانسوی(French style) این سبک طرفدار نشاط، سرزندگی و دلفریبی است. سبک فرانسوی... »
سبک روکوکو در معماری داخلی
سبک روکوکو در معماری داخلی (Rococo Style )  اين سبك مملو از تزئينات مجلل و با شكوه... »
سبک باروک در معماری داخلی
سبک باروک(Baroque style) ( بعد از رنسانس قرن 17 ) معماری باروک عبارت است از معماری... »
معماری داخلی چیست؟
معماری داخلی یعنی طراحی فضاهای داخلی بنا که علاوه بر زیباسازی، بسیار عملگرا... »