معماری بیونیک

اخبار
شهر هنرها و علوم (City of Arts and Sciences)
  در معماري الگوهايي براي طراحي ساختمان‌هايي كه بخصوص در كنار آب و يا... »
استادیوم ملی پکن
استاديوم ملي پكن معروف به آشيانه پرنده واقع در چين كه بر اساس آشيانه پرنده... »
ایستگاه TGV فرودگاه لیون
ایستگاه TGV فرودگاه لیون معمار : سانتیاگوکالاتراوا معمار مشهور... »
معماری بیونیک
تعریف معماری بیونیک: طی حدود 8/3 میلیارد سال از آفرینش زمین ، طبیعت خود ،... »