غير فعال كردن پسورد ويندوز 10 در حالت اسليپ

اخبار
تنظیمات sleep و power
اگر وارد کردن پسورد زمان روشن کردن کامپیوتر و یا خروج از حالت sleep برایتان... »