علوم رباتيك

اخبار
جیبو
جیبو همانطور كه در طی كمتر از ده سال اخیر موبایل و كامپیوتر تبدیل به بخش... »
جارو ربات
نه این یک مقایسه نیست ! تصور شما از ربات چیست؟ آدم آهنی هایی که در حال... »
پپر
پپر کیست؟ پپر ( pepper ) که در زبان انگلیسی به معنی فلفل است ، نام آخرین ساخته... »
ربات شخصی
ربات شخصی یك فصل جدید در زندگی انسانها با تكنولوژی . چیزی كاملا متفاوت از... »