روستای اورامانات تخت

اخبار
روستای سنگی اورامانات
  روستای اورامانات تخت: این روستا مركز دهستان اورامانات ، در جنوب... »