ربات

اخبار
جیبو
جیبو همانطور كه در طی كمتر از ده سال اخیر موبایل و كامپیوتر تبدیل به بخش... »
برنتو – Branto
  برنتو - Branto قلب و روح خانه شما این شعار برنتو است. حالا دیگر خانه... »
جارو ربات
نه این یک مقایسه نیست ! تصور شما از ربات چیست؟ آدم آهنی هایی که در حال... »
پپر
پپر کیست؟ پپر ( pepper ) که در زبان انگلیسی به معنی فلفل است ، نام آخرین ساخته... »
ربات شخصی
ربات شخصی یك فصل جدید در زندگی انسانها با تكنولوژی . چیزی كاملا متفاوت از... »
اولین تبدیل شونده (transformer ) واقعی
فیلم سینمایی transformers  ( تغییر شکل دهندگان ، یا تبدیل شوندگان) بدون شک یکی از... »