رباتیک

اخبار
برنتو – Branto
  برنتو - Branto قلب و روح خانه شما این شعار برنتو است. حالا دیگر خانه... »
جارو ربات
نه این یک مقایسه نیست ! تصور شما از ربات چیست؟ آدم آهنی هایی که در حال... »
اولین تبدیل شونده (transformer ) واقعی
فیلم سینمایی transformers  ( تغییر شکل دهندگان ، یا تبدیل شوندگان) بدون شک یکی از... »