تجهیزات هوشمند

اخبار
WalkCar
اگر ترجیح می دهید برای رفتن به خرید ، محل کار ، خانه دوستان و ... از وسایل... »
Scio شگفت انگیز
گوشی های هوشمند برخی کارها را برای ما آسان کرده اند ، مانند جستجو در دنیا ،... »
جارو ربات
نه این یک مقایسه نیست ! تصور شما از ربات چیست؟ آدم آهنی هایی که در حال... »