تجهيزات هوشمند

اخبار
پپر
پپر کیست؟ پپر ( pepper ) که در زبان انگلیسی به معنی فلفل است ، نام آخرین ساخته... »
ربات شخصی
ربات شخصی یك فصل جدید در زندگی انسانها با تكنولوژی . چیزی كاملا متفاوت از... »