هنر

اخبار
سبک فرانسوی در معماری داخلی
سبک فرانسوی(French style) این سبک طرفدار نشاط، سرزندگی و دلفریبی است. سبک فرانسوی... »
سبک روکوکو در معماری داخلی
سبک روکوکو در معماری داخلی (Rococo Style )  اين سبك مملو از تزئينات مجلل و با شكوه... »
سبک باروک در معماری داخلی
سبک باروک(Baroque style) ( بعد از رنسانس قرن 17 ) معماری باروک عبارت است از معماری... »
معماری داخلی چیست؟
معماری داخلی یعنی طراحی فضاهای داخلی بنا که علاوه بر زیباسازی، بسیار عملگرا... »
افسانه شهر رم
افسانه شهر رم شاید تصویر بالا را دیده باشید. این تصویر از یک تندیس قدیمی... »
موزه ی زیرآب مصر
آب در معماري مدرن: موزه زیر آب اسکندریه -مصر: این موزه ی زیرآب مصر که... »
جایگاه آب در هنر
جایگاه آب در هنر: در هنر غرب هم آب نشانه حیات است . تصادفی نیست که «آنیبال... »
گوپت (Gupat)
جانوران خيالی تخت جمشید : در تخت جمشید شاهد حضور تعداد زیادی جانوران... »
نور طبیعی در معماری
دریچه ای ازعظمت عالم خلقت و نظام قانونمند آن به کمک نوربر روی بشرگشوده شده... »
نورپردازی مصنوعی در معماری
معماری بازی استادانه صحیح و باشکوهی از احجام ترکیب شده زیر نور میباشد. چشمان... »
آمفی تئاتر کولوسئوم روم
      آمفی تئاتر کولوسئوم : ساخت کولوسئوم یا آمفی تئاتر Flavian... »