هنر

اخبار
افسانه شهر رم
افسانه شهر رم شاید تصویر بالا را دیده باشید. این تصویر از یک تندیس قدیمی... »
موزه ی زیرآب مصر
آب در معماري مدرن: موزه زیر آب اسکندریه -مصر: این موزه ی زیرآب مصر که... »
جایگاه آب در هنر
جایگاه آب در هنر: در هنر غرب هم آب نشانه حیات است . تصادفی نیست که «آنیبال... »
گوپت (Gupat)
جانوران خيالی تخت جمشید : در تخت جمشید شاهد حضور تعداد زیادی جانوران... »
نور طبیعی در معماری
دریچه ای ازعظمت عالم خلقت و نظام قانونمند آن به کمک نوربر روی بشرگشوده شده... »
نورپردازی مصنوعی در معماری
معماری بازی استادانه صحیح و باشکوهی از احجام ترکیب شده زیر نور میباشد. چشمان... »
آمفی تئاتر کولوسئوم روم
      آمفی تئاتر کولوسئوم : ساخت کولوسئوم یا آمفی تئاتر Flavian... »