گوپت (Gupat)

     ۱۳۹۴-۰۳-۰۴

75366_848جانوران خیالی تخت جمشید :

در تخت جمشید شاهد حضور تعداد زیادی جانوران خیالی هستیم . بزرگترین و یکی از جالبترین این جانوران سنگ نگاره موجودی است که بدن گاو و بال عقاب یا هما یا سیمرغ و سر انسان دارد ، از آنجا که در کتاب پهلوی (مینوی خرد) جانواری بنام گوپَت توصیف و معرفی شده است که بدن گاو و سر انسان دارد، بدین لحاظ ما فعلاً این حیوان را به همان نام گوپَت نام می بریم.

بر هر دو درگاه شرقی دروازه ملل پیکر دو تن از این گوپت ها نقش بسته است . گوپت ها قریب ۸ متر بلندی دارند و از بزرگترن و شکوه مندترین نقوش تخت جمشید به شمار می روند .

بدن گاو ازموهایی مجعد و بافته شده تشکیل شده است و دُمی آراسته و مزین به دنبال دارد . این گوپت ها هرکدام بالی همچون عقاب یا سیمرغ دارند که آن ها را باشکوه هرچه تمامتر و با قوسی چشمگیر به سوی آسمان بلند کرده اند ،‌ بال ها از پرهایی ریز و درشت پوشیده شده اند . سر انسان مانند گوپت با آرامش و جدیت ،افراد را می نگرد ، آنان ریش بلند اما بسیار آراسته بر صورت و گوشواره ای بر گوش دارند ، کلاه آنان بلند و از کنگره های بسیاری تشکیل شده است .

از زیر این کلاه موهای بلند و بافته شده ای بیرون آمده است که تا روی شانه ها می رسد .

 

t2

 

دیدگاه خود را بیان کنید

@

نرم افزار پیشنهادی