وام

     ۱۳۹۳-۰۷-۲۰

vam2

وام،  نام نرم افزاری است که از طرف سایت هنرتک برای کاربران تهیه شده. همانطور که از اسم نرم افزار مشخص است، محتویات و موضوع آن درباره وام است.

vam4vam3
در این نرم افزار سعی شده تا با معرفی انواع وامهایی که در بانک های ایرانی به متقاضیان داده میشود، اطلاعاتی هم پیرامون این وام ها و در صورت بودن اطلاعات نحوه گرفتن وام توضیح داده شود.

vam6
در کنار اطلاعات موجود در این نرم افزار ، کاربران قادر خواهند بود محاسبات بانکی خود را هم با آن انجام دهند. محاسباتی مانند : محاسبه سود سپرده در مدت زمان مشخص و نرخ بهره تعیین شده از طرف بانک ، محاسبه میزان بدهی و تعداد اقساط بانکی در نسخه اول این نرم افزار گنجانده شده. همچنین محاسبه میزان تخفیف برای کاربران تعیین شده که در صورت نیاز می توانند از آن استفاده کنند.
در نسخه های بعدی نرم افزار سعی خواهد شد تا انواع دیگر وام های معرفی شوند و محاسبات مالی و حتی غیر مالی هم به این نرم افزار اضافه شود.

دیدگاه خود را بیان کنید

@

نرم افزار پیشنهادی