هورنو

     ۱۳۹۴-۰۳-۰۶

هورنو

 

hoorno_02

هورنو چیست؟

به نورگیری بالای سقف هورنو گفته می شود. چون در نزدیکیهای تیزه گنبد امکان اجرا به صورت بقیه ی قسمت ها میسر نیست، لذا در نزدیکیهای تیزه، سوراخ را پر نمی کنند تا در بالای طاق کارنور رسانی را انجام دهد. مثلاً درپوشش بازارها اکثراً سوراخ هورنو بازاست تا عمل روشنایی و تهویه صورت پذیرد.در بناهایی که استفاده از پنجره در دیوارها ممکن نبوده مثل بازارها و سایر بناهای عمومی، معماران در قسمت «خورشیدی کاربندی» روزن هایی ایجاد کرده اند که عبور مناسب و تهویه را به بهترین وجه میسر می ساخته است و به آن روشندان می گویند. روشندان ها معمولاً به شکل یک کلاه فرنگی بوده و عمود بر قسمت خورشیدی کاربندی ساخته می شوند و برخی از آن ها دارای شیشه بوده، بعضی از آن ها زمینه چند ضلعی دارد، مثل روشندان حوضخانه کاخ هشت بهشت اصفهان و هورنو تیمچه امین الدوله بازار کاشان اصفهان.

دیدگاه خود را بیان کنید

@

نرم افزار پیشنهادی