هندسه فراکتال و معماری

     ۱۳۹۳-۰۵-۲۹

هر چند گالیله گفته است: «کتاب طبیعت را به زبان ریاضی نوشته اند» و افزوده است که:
 «الفبای این زبان مثلث ها، دایره ها و سایر شکل های هندسی اند که بدون آنها در هزارتوی ظلمانی سردرگم می شویم»، اما این اشکال هندسه ی اقلیدسی در الگوسازی دستگاه های نامنظم به کار می آیند. این پدیده ها به هندسه ای نیاز دارند که از مثلث ها و دایره ها  بسیار فاصله دارند

– هندسه ای به نام فراکتال .

فراکتال از واژه لاتین به معنای ”شکسته“ و – نابرار- گرفته شده است.   ویژگیهای فراکتال

80737897776020906757

۱- فوق العاده و غیرمنتظره

سیستم هایی فراکتالی بیش از این که برنامه ریزی شده و مدوّن باشند بر اساس واکنش های متقابل و فعالیت های دوره ای اجزاء ظاهر می شوند، در نتیجه این رفتارهای دوره ای است که عملکرد اعضاء ودر نهایت عملکرد کل سیستم تعریف می شود.

۲-تکامل هم زمان

دو دسته سیستم وجود دارد، یکی سیستم های متغیر پیچیده و دیگری سازگار پیچیده؛ و سیستم های فراکتالی بیشتر سازگار هستند تا متغیر زیرا چنانکه در مورد قبل به آن اشاره شد، اعضای فراکتال ها با اثرات متقابل خود، در نهایت با کل مجموعه وفق می یابند.

۳-جایگزینی بهینه

یک سیستم فراکتالی برای پیشرفت در محیطش نیاز نیست که «کامل» باشد و تنها باید با روندی آرام از رقبایش بهتر باشد.

۴-ضرورت تنوع

در یک سیستم هر چه تنوع بیشتر باشد آن سیستم قوی تر عمل می کند؛ در حقیقت همین ابهام و تضاد و تنوع است که در سیستم های فراکتالی از تناقضات برای خلق موقعیت های جدید برای تکامل و سازگاری با محیط استفاده می کند.

۵-قوانین ساده

سیستم های فراکتال پیچیده نیستند بلکه تنوع و تکرار اشکال و قوانین ساده است که منجربه تشکیل چنین مجموعه ی پیچیده ای می شود.

۶-تکرار

تکرار و تغییری کوچک در یک سیستم می تواند در مدت زمانی اندک به نتیجه ای شگرف و عظیم منجر می شود که این نتیجه بزرگ همان تغییر جزئی اولیه است.

۷-آشوب

اگر چه فراکتال با آشوب کاملاً یکی نیست اما آشوب در طیفی از تنوع تا تعادل در سیستم های فراکتالی دیده می شود.

۸-سیستم های تو در تو

بسیاری از سیستم ها در میان سیستم های دیگر پیچیده اند و زیرمجموعه ای از سیستم های بزرگترند.

فراکتال در طبیعت

بسیاری از عناصر طبیعی پیرامون ها ما را فراکتال ها تشکیل می دهند و در طبیعت نمونه های بسیاری از فراکتال ها دیده می شود: سرخس ها و انواع گوناگون گل کلم و بسیاری گیاهان دیگر؛ زیرا هر شاخه ی اصلی و هر شاخه فرعی در آن ها، بسیار شبیه گل گیاه است.

فراکتال در معماری

در مورد فراکتال و کاربرد آن در معماری و شهرسازی دو نظریه وجود دارد: گروه اول به هندسه فراکتالی و فضای آشوب و در پی آن معماری پرش کیهانی به عنوان موضوعی ارگانیک وکاملاً طبیعی نگاه می کنند. با توجه به تعریف فراکتال و آشوب نمونه های بسیاری در معماری وجود دارد که با الهام گرفتن از فراکتال های طبیعی و اشکال خودمتشابه و استفاده از تناسبات و تکرار در مقیاس خرد و کلان شکل گرفته اند.

شباهت الگوی امواج متحدالمرکز حاصل از چکیدن یک قطره آب با گنبد مسجد رم 111 رم 11

الهام گرفتن از فراکتال های طبیعی در معماری کلاسیک را به عنوان نمونه در سه ناحیه ی متفاوت آفریقا، اروپا و هند بررسی می کنیم:

فراکتال در آفریقا :

یکی از نمونه های بارز معماری فراکتال ساختمان های بائیلای جنوب زامبیا است.

فراکتال در هند :

معماری معابد و بناهای یادبود هند و آسیای جنوب شرقی نمایشی از ساختارهای فراکتالی هستند. در این بناها هر برج اصلی با مجموعه ای از برج ها احاطه می شود و هر یک از آن برج ها با برج های کوچک تر احاطه می شوند و این روند تا هشت مرحله یا بیشتر ادامه پیدا می کند.

فراکتال در اروپا :

تزئینات پیچیده و اغراق شده ی گوتیک رنسانس و معماری باروک به خصوص آنچه در کلیساها به کار رفته، اغلب نمودی از تزئینات چند طبقه است که در مقیاس های مختلف به کار برده شده اند.

برج ایفل از جمله نخستین بناهای مدرن که نمونه کامل از تکرار اشکال و خود همانندی و در یکلام فراکتال است.

Jalalposter_Jalalpic_funpatugh_com _13_

 

  1. M&M :

    تبریک میگم
    امیدوارم هر روز بهتر از دیروز باشین
    استفاده کردم از این مطلب

دیدگاه خود را بیان کنید

@

نرم افزار پیشنهادی