معماری بیونیک

     ۱۳۹۳-۰۶-۰۵

تعریف معماری بیونیک:

طی حدود ۸/۳ میلیارد سال از آفرینش زمین ، طبیعت خود ، طراح و معمار نهایی است.

طی این مدت گیاهان و جانوران  توانسته اند با طراحی لازم بر مشکلات محیط زیست فائق آیند .

بناها در معماری بیونیک یا معماری طبیعی یا با استفاده از مواد شکننده و نا پایدار ساخته می شوند و یا از یک مکان طبیعی که در زمین یا صخره شکل گرفته استفاده می شده است.یکی از این مکان های طبیعی ، غارها هستند. معماری غاری که معمولا جنبه ای ازمعماری مقابر ، است از عصر باستان وجود داشته و از بارزترین نمونه های این سبک معماری می توان به معابر کاتوکومب رم و ناپل و مقابری در لبنان اشاره کرد.

کلیساهای سنگی در ارمنستان و نیز غارهای بسیار بزرگ مسکونی مکشوف در گورمه ترکیه و ماترا در جنوب ایتالیا ، نیز از دیگر نمونه های این سبک معماری است. این بناها احتمالا چیزی شبیه به لانه های بزرگ موریانه ها که هزاران موریانه را در خود جای می دهند ، بوده اند.معماری گلی یا خاکی را نیز می توان یکی از شاخه های معماری طبیعی در نظر گرفت. شهرهای قدیمی و تاریخی همچون صنعا در یمن یا ساختمانهای گلی دو گون در مالی نمونه هایی از این سبک هستند.

به طور کلی از عوامل مهمی که در طبیعت وجود دارد وانسان برای ساخت بناهای خود از آنها استفاده کرده است ، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

.پوسته یا جلد

.ساختار

.آراستن

.انرژی

بیونیک ومعماری بیونیک علمی است که به الهام یابی فنی از ساختمانها ، رفتارها و ارتباطات گوناگون عالم جانداران می پردازد.

بیونیک که در لغت به معنی”زیست شناختی ” یا ” به کارگیری اندام های ساختگی

طبیعی” آمده است برای اولین بار توسط دانشمند آمریکایی به نام جک .ای.استیل در سال ۱۹۵۹ به کار بردوی بیونیک را علم سیستم هایی که شالوده و پایه تمامی سیستم های زنده است می دانست. انسان در طول زندگی خود سعی دارد که برای ساخت و طراحی مکانها و وسایل مورد نیاز خود از طبیعت و محیط زیست اطراف خود الهام بگیرد.

استادیوم ملی پکن

استادیوم ملی پکن معروف به آشیانه پرنده واقع در چین که بر اساس آشیانه پرنده توسط معماران سوئیسی طراحی شده عنوان جایزه معماری بریتانیا در سال  ۲۰۰۷ را به خود اختصاص داد.

A0810212 (1)

 

 

 

 

 

 

برج تورزینگ توروسو

از اثار سانتیگو کالاتروا است که با الهام از اناتومی انسان شکل گرفته است.

 

240px-Turningtorso2011

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید

@

نرم افزار پیشنهادی