عنصر آب در باغ های ایرانی

     ۱۳۹۴-۰۴-۰۴

SONY DSC

عنصر آب در باغ های ایرانی:

باغ های قدیمی ایران اغلب در مناطق گرم و خشک و کم آب ساخته شده اند و دلیل احداث آن در چنین مناطقی ، وجود چشمه های طبیعی و یا کاریز است. در باغ های ایران برای ایجاد محیط آرام خنک ، پرسایه از احداث جوی آب که در تقاطع به حوضچه تبدیل می شدند و هچنین آب نما که از ضروری ترین عناصر ایجاد باغ محسوب می شد در مقابل عمارت باغ احداث می شدو در ضلع اصلی عمارت قرار می گرفت و شکل های مختلفی (مربع، مستطیل، دایره و چندضلعی) داشت. آب در باغ های به سه صورت راکد، روان و فورانی نمایش داده می شود.

در سده های گذشته ایرانیان باغ را بیشتر در زمین های شیب دار احداث می کردند و با ایجاد پلکان در مسیر آب ، جریان ملایم آب ، تند و پر سر وصدا می شد، اصلی ترین عاملی که همواره به باغ های ایرانی حیات می بخشد آب جاری بود که در چهارباغ ها و جویبار ها کم شیب و مارپیچ به حرکت در می آمد و هوای باغ را مطبوع و دلپذیر می ساخت. در باغ ها ی تزئینی به حوض می پیوست ، جدول ها معمولاً با سنگ و آجر ساخته می شد در کف آب نما و بیشتر جاهایی که آب و جریان بود، اغلب تخته سنگی با تراش سفید رنگ کار می گذاشتند که به موج آب جلوه زیبایی می دهد.

bagh2

 

عنصر آب به عنوان یکی از زیباترین زمینه های دید و یکی از موارد تکمیلی فضا های سبز مورد استفاده قرار می گیردو البته در این مکانها وجود آب برای پاکیزگی محل و آبیاری درختان و گلها یا استفاده برای سرویس ها بهداشتی ضروری و با اهمیت است.

همان طور که آب در ساخت باغ نقش دارد باغ نیز در به وجود آمدن شهر نیز نقش خود را ایفا می کند.تحولات مربوط به شهرها و رابطه ساختار میان باغ و شهر آن چنان است که می توان از سوی باغ را شهر و شهر باغ نامید.

نمونه ای از این باغ شهر را در اصفهان می توان دید و چهارباغ و کوچه هایی که در جهات مختلف آن امتداد داشته و این یکی از اصول طرح اندازی شهر بوده است.

88noyheznyrkd38kcfd9

 

دیدگاه خود را بیان کنید

@

نرم افزار پیشنهادی