طراحی پایدار

     ۱۳۹۴-۰۲-۲۶

gonbad

طراحی پایدار و اصول اولیه آن  : 
طراحـی پایــدار همـکاری متفکـرانه معــماری با مهندسی مکانیک ، برق و سازه است . علاوه بر فاکتور‌های متداول طراحی مانند زیبایی، تناسب و بافت و سایه و نور و امکاناتی که باید مد نظر قرار گیرند، گروه طراحی باید به عوامل طولانی مدت محیطی، اقتصادی و انسانی توجه نموده و اصول اولیه آنرا که به قرار زیر است، مد نظر قرار دهد:

درک محیط  
طراحی پایدار با درک از محیط آغاز می‌شود. اگر ما به امکانات محیطی که در آن هستیم آگاه باشیم می‌توانیم از صدمه زدن به آنها جلوگیری کنیم. درک محیط باعث مشخص شدن مراحل طراحی از جمله جهت قرارگیری نسبت به خورشید و چگونگی قرارگیری ساختمان در سایت و حفظ محیط پیرامون و دسترسی سیستم نقلیه و پیاده می‌گردد.

ارتباط با طبیعت :
چه ساختمان در داخل محیط شهری باشد و چه در یک محیط‌ طبیعی‌تر، ارتباط دادن طبیعی به محیط طراحی شده روح و جان می‌بخشد.
درک روندهای موجود در طبیعت :

در سیستم موجود در طبیعت زباله موجود نیست. لاشه یک موجود، غذای یک موجود دیگر می‌شود. به بیان دیگر موجب احترام بشر به نیازهای انواع گونه‌های طبیعــــی می گردد. رونــــــدهایی که باعث احیـــا می‌شوند تا ضایع کردن، به بیشتر زنده مــاندن ما می انجامند.

درک تأثیرات محیطی :
طراحی پایدار سعی در درک تأثیرات محیط از طریق ارزیابی و تحلیل سایت دارد:
ارزیابی انرژی مصرفی، سمیت مصالح و تکنیک‌های ساختمان سازی .
بطوریکه تأثیر منفی محیطی را می‌توان از طریق استفاده مصالح ساختمان سازی پایدار، مصالح با سمیت کمتر و مصالح ساختمانی قابل بازیافت کاهش داد.

روند مشارکتی طراحی :

طراحان پایدار، اهمیت توجه به هر نظری را می‌دانند. همکاری با مهندسین مشاور و متخصصین دیگر در مراحل اولیه طراحی صورت می‌پذیرد. طراحان همچنین به نظرات ساکنین محلی و همسایگان محلی نیز توجه می‌کنند.

درک مردم:

طراحان پایدار باید به فرهنگ و دین و نژاد مردمی که قرار است برای آنها طراحی کنند، توجه کنند.
بنابراین معماری پایدار ترکیبی چند ارزشی در بر دارد:
زیبایی شناسی، محیط، اجتماع، سیاست و بعبارتی طراحی و ساختمان سازی

 

هماهنگ با محیط .
یک معمار باید زیرکانه چند فاکتور را در نظر بگیرد: مقاومت و پایداری و طول عمر بنا، مصالح مناسب، و مفهوم و کانسپت.
تمام اصول معماری پایدار باید در یک پروسه کامل – که منجر به ساخته شدن محیط زیست سالم می شود- تجسم یابد

بانک تجارت فرانکفورت :

1

معماران : فاستر و شرکا

نمای دو لایه و تهویه طبیعی

دیاگرام تهویه زمستانی و تابستانی
دو قسمت اداری توسط باغچه ای
به ارتفاع ۴ طبقه درهم می آمیزد

ایجاد خرده اقلیم توسط باغچه های داخلی
تعبیه پانل هائی برای تهویه مصنوعی در صورت نیاز

گنبد رایشتاگ

gonbad

معماران : فاستر و شرکا

نور و هوادهی و تهویه طبیعی

ساخت بر روی بنای سوخته قبلی

نور و دید طبیعی
شفافیت و دمکراسی شفافیت و دسترسی آسان درفضای داخل
صرفه جوئی در انرژی

مرکز فرهنگی ژان ماری

kharid

معماران : رنتزو پیانو و شرکا
فرهنگ معماری راتعیین می کند

تلفیق کاربرد عناصر فرهنگی
با ابزار روز در معماری

دیدگاه خود را بیان کنید

@

نرم افزار پیشنهادی