درباره هنرتک

logo

هنرتک ترکیبی از دو واژه  هنر و تک میباشد . اولی از زبان فارسی و دومی عبارتی کوتاه برای واژه Technology در زبان انگلیسی است. سعی می شود تا سایت هنرتک دارای مطالب متنوع در زمینه های مختلف باشد اما همانطور که از اسم سایت پیداست محتوای اصلی و عمده آن در زمینه هنر و تکنولوژی خواهد بود.

لطفا در صورت تمایل برای ارائه نظرات و پیشنهادات، از طریق این صفحه با ما در ارتباط باشید.

درباره هنرتک