منبع: بازار نیوز

شوآف‌ها تمامی ندارد

21 February 2019, 4:49 am

تکیه بر گفتار درمانی و پرهیز از عمل گرایی مصداق این حدیث نبوی است که می‌فرماید العالِم بِلا عّمّل کّشّجّره بِلا ثّمّر. البته درباره واژه عالِم تردیدهای جدی وجود دارد اما اگر قبول کنیم علم و دانشی هم خودنمایی می‌کند، سوال اینجاست خروجی اتلاف وقت‌های صورت گرفته چه بوده است؟

ادامه خبر
منبع: بازار نیوز

پاسخ‌های گزینشی برای شکست گازی

18 February 2019, 4:30 am

با استدلال‌های وزیر نفت، لابد ترکمنستان نیز برای صادرات گاز به پاکستان و هند در حال خیانت به خود است و تنها ایران است که به فکر تأمین منافع ملی خود به شکل اعلای خود است.

ادامه خبر
منبع: بازار نیوز

وابستگی به نفت مهمترین نقص اقتصاد کشور

16 February 2019, 12:51 pm

محمدجواد ایروانی گفت: وابستگی به مواد خام مانند نفت از جمله مهمترین چالش‌های کشور در حوزه اقتصادی است که بایستی با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب برطرف شود.

ادامه خبر
اخبار برگزیده