منبع: بازار نیوز

ساز وکار تعیین تعرفه مشاوران مسکن باید تغییر کند

20 August 2019, 5:30 am

سید احسن علوی گفت: به نظر من شیوه کنونی تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک رویکرد نامطلوبی است، از این رو ساز وکار تعیین تعرفه مشاوران مسکن باید تغییر کند.

ادامه خبر