منبع: بازار نیوز

هدف اینستکس نمایش استقلال از آمریکاست نه تسهیل تجارت با ایران

16 February 2019, 6:30 am

هدف اتحادیه اروپا از راه اندازی سازوکار مالی اینستکس، تسهیل تجارت شرکت های اروپایی با ایران نیست؛ بلکه این اتحادیه به دنبال نمایش استقلال بین المللی خود از آمریکاست.

ادامه خبر
اخبار برگزیده