منبع: بازار نیوز

سیاسی کاری، مشکل اصلی FATF/شکاف عمیق واقعیت تا ادعای منتقدان

16 December 2018, 9:01 am

مشـــکل اصلی موضوع پیوســـتن ایران به FATF فقط یک چیز اســـت؛ سیاســـی شده است. برخورد سیاسی با FATF، باعث شده اســـت درباره این موضوعی که فقط فنی است، همان دودستگی‌هایی را شاهد باشـــیم که در سایر موضوعات سیاسی.

ادامه خبر
منبع: بازار نیوز

پذیرفتن FATF از سال ۱۳۸۷ مطرح بوده و ربطی به برجام ندارد/ ایرادات منتقدان، سیاسی و جناحی است

12 December 2018, 6:30 am

عدم تعامل کشورمان با گروه ویژه اقدام مالی به معنای بستن همه منافذ تعامل با دولت‌هایی است که تحریم‌های آمریکا را رعایت نمی‌کنند.

ادامه خبر
منبع: بازار نیوز

احتمال تحقق رکود اقتصادی در آمریکا

11 December 2018, 9:45 am

محمدحسین بابالو گفت: کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی برجسته جهان احتمال ورود اقتصاد آمریکا و سایر کشورها به یک فاز رکود را مطرح می کنند.

ادامه خبر
منبع: بازار نیوز

معاهده پاریس، بهانه مکرون برای ریاضت اقتصادی/مشکل جلیقه زردها چیست؟

11 December 2018, 8:30 am

با وجود تلاش‌های فراوان دولت ماکرون در پیشرو نشان دادن نقش کشورش در پایبندی به معاهده پاریس، به نظر می‌رسد فرانسه در اجرای سیاست‌های حافظ محیط زیست قدری شتابزده، نامتوازن و نمایشی عمل کرده است.

ادامه خبر
اخبار برگزیده