افسانه شهر رم

     ۱۳۹۴-۰۳-۱۲

افسانه شهر رم

She-wolf_suckles_Romulus_and_Remus

شاید تصویر بالا را دیده باشید. این تصویر از یک تندیس قدیمی در شهر رم است.

گرگ کاپیتول

براساس افسانه ها رُمولوس و رِموس دو برادر بنیادگذار شهر رم بودند.

پدر این دو برادر نومیتر برادر آمولیوس و پادشاه آلبا لونگا بود. این دو از کوچندگان شهر ویران شده تروا بودند.  آمولیوس نومیتر را می‌کشد و همسرش رئا سیلویا را مجبور میکند که راه رهبانیت را بپذیرد و تبدیل به راهبه شود تا بدینسان همسری نگزیند و فرزندی که شایستهٔ پادشاهی‌ است از او نزاید. اما مارس خدای جنگ عاشق رئا سیلویا شد و با او گرد آمد. رئا باردار شده و برادر شوهرش آمولیوس از این موضوع آگاه می شود  و رئا سیلویا را به زندان می افکند تا زمان زایمانش فرا رسد. او دو پسر دوقلو می زاید به نام‌ها رموس و رمولیوس. آمولیوس خشمگین شده، رئا را زنده به گور کرده و دو پسر خردسال دوقلویش -رمولوس و رموس- را به رود تیبر می سپارد. دو برادر از خیزاب خروشان رهایی می‌یابند و به کرانهٔ رود می‌رسند. ماده گرگی (گرگ کاپیتول) بدانها شیر می‌دهد. این دو بزرگ می‌شوند و آمولیوس عموی خود و کشندهٔ پدرشان را نابود می‌کنند. سپس برفراز تپهٔ پالاسیوم شهر رم را پی می نهند و رمولوس نخستین شاه رم می‌گردد. رمولوس پس از چندی برادرش را به دلیل گذر از قانون می‌کشد و خود نیز در توفانی سخت درمی‌گذرد.

اما روایتی دیگر از این ماجرا نقل شده،

فئودور پتروویچ کوروفکین، در کتاب «تاریخ روم باستان» روایت سرراست تر و ساده تری از «افسانهٔ پیدایش شهر روم» که همان افسانه «رومولو و رما» می باشد، دارد:

زمانی دراز بعد از پیدایش شهر روم[=رُم]، افسانه ای بوجود آمد مبنی بر اینکه این شهر چگونه و بوسیلهٔ چه کسی ساخته شده است. بر طبق این افسانه، سزار یکی از شهرهای لاتینی دستور داد فرزندان خواهرزاده اش، یعنی رومولو و رِما را به رودخانهٔ تیبر افکنند. زیرا از این می ترسید که این دو چون بزرگ شوند، وی را از تخت به زیر آورند.

کودکان در نقطهٔ کم آبی از رودخانه فروافتادند و ماده گرگی آنها را نجات داد. گرگ با شیر خود ایشان را سیر می کرد تا زنده بمانند. سپس چوپانی آن دو کودک را یافت و به خانه بُرد و بزرگشان نمود.

برادران که بزرگ شدند، به جان یکدیگر افتادند. رومولو، رما را کشت و سپس شهر روم را در همانجایی که چوپان ایشان را یافته بود، بنا کرد. سپس آن را به یاد برادر مقتولش(رِما یا همان رموس)، روم نامید و خود سزار این شهر شد.

rome

 

تندیس کاپیتول ماده گرگی را در حال شیر دادن به دو برادر دوقولوی رموس و رمولوس ( بانیان افسانه ای شهر رم ) نشان میدهد. این تندیس اکنون در موزه کاپیتول شهر رم نگهداری می شود.

دیدگاه خود را بیان کنید

@

نرم افزار پیشنهادی